NOVINKY v oblasti DŮCHODOVÉ REFORMY
Účinnost důchodové reformy je stanovena k 1. 1. 2013.


Parlament přijal zásadní změny v důchodovém systému. Kromě zavedení druhého pilíře, kdy část peněz ze sociálního pojištění bude možné ukládat do individuálního fondu takzvaného důchodového spoření, se změní také třetí pilíř. Tedy současné penzijní připojištění.

3 pilíře důchodového systému:

I. pilíř = Průběžný systém
Stávající státní systém důchodového zabezpečení. Zaměstnavatelé i zaměstnanci platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového účtu v celkové výši 28 % z hrubé mzdy, z tohoto účtu pak stát financuje současné důchody. Nikde se nic neukládá. Bude pokračovat dál, kdo chce, může část peněz vyvést do II. pilíře.

II. pilíř = Důchodové spoření
Zde se objevuje NOVINKA. Tento pilíř bude fungovat od roku 2013 a odvíjí se od I. pilíře. Kdo chce, může státu posílat o 3 % méně (v I. pilíři zůstanou odvody 25%) a spořit si je v důchodovém spoření. Podmínkou je přidat k tomu další 2 % z hrubé mzdy. Mladí lidé se musí o vstupu (tzv. Opt-out) rozhodnout do svých 35 let. Komu již 35 bylo, do 30. června 2013.
Výhody a nevýhody tohoto systému:
+ část peněz si spoříte „pro sebe“
- na konci nedostanete peníze najednou, ale výhradně formou penze
- naspořené peníze budou předmětem dědictví jen za omezených podmínek

III. pilíř = Penzijní připojištění
Penzijní připojištění funguje již nyní. Kdo chce, má dobrovolně uzavřeno toto penzijní připojištění u penzijního fondu. Současné penzijní fondy se přemění v roce 2013 na tzv. transformované fondy. Mezi transformovanými fondy nebude možné přecházet.

Do LISTOPADU lze uzavřít smlouvu podle starých pravidel
Do konce listopadu r. 2012 je možné uzavřít smlouvu a spořit podle starých podmínek. Pak je možné rozhodnout se, zda zůstat v transformovaném fondu, nebo přejít do dynamičtějšího doplňkového penzijního spoření. Od 1. 12. 2012 nebude už možné založit si staré penzijní připojištění. U transformovaných fondů zůstanou zachovány aktuální podmínky:
- garance nezáporného zhodnocení = váš fond se nedostane do ztráty, nejhorší, co se může stát, že mu fond nepřinese žádné zhodnocení
- státní příspěvky (ovšem v jiné výši)
- příspěvky zaměstnavatele
- výsluhová penze (je možné uplatnit po 15 letech spoření a vzít si polovinu naspořených peněz)
- jednorázové vyrovnání

Nové penzijní připojištění
Novým způsobem budou ve III. pilíři spořit ti, kdo uzavřou smlouvu po listopadu r. 2012, a ti, kdo dobrovolně přejdou z transformovaného fondu (zpět to nebude možné). Smlouva se bude uzavírat s penzijní společností a ta bude klientům nabízet doplňkové penzijní spoření.
Výhody a nevýhody tohoto systému:
+ klient sice nese vyšší riziko a může být některý rok i ve ztrátě, celkově by měl ale vydělávat víc díky možné dynamičtější strategii fondu
- nelze využít výsluhovou penzi

Státní podpora se změní všem
To, zda budete spořit ve starém, nebo v novém penzijním připojištění, nemá žádný vliv na výši státní podpory. Ta se ZMĚNÍ PRO VŠECHNY a od ledna 2013 bude platit tato výše státní podpory:

Vlastní úložka v KčStátní podpora v Kč od státu nyníStátní podpora v Kč od státu od roku 2013
100500
200900
30012090
400140110
500150130
600150150
700150170
800150190
900150210
1000 a vyšší150230

Upozornění:
Minimální příspěvek účastníka pro státní podporu od 1.1.2013 bude 300 Kč.

:: zpět

design ivosh filka © 2006 :: webmaster