Každý z nás má svá specifická přání, cíle a potřeby, které rozdílnými způsoby naplňuje. K jejich uskutečnění však potřebujeme dostatek finančních prostředků. Nabízíme Vám návrhy řešení finančního plánu individuálně přizpůsobeného každému klientovi. Od investic přes financování Vašeho bydlení, zajištění Vás a Vaší rodiny proti neočekávaným událostem až po zabezpečení ve stáří.

Stát Vám v současné době nabízí formou různých státních podpor či daňových úlev až desetitisíce korun ročně. Chcete vědět, jak tyto prostředky získat?

Podpora bydlení
Programy, které Vám můžeme nabídnout, jsou zaměřeny na pořízení vlastní nemovitosti (bytová jednotka, rodinný dum, atd.) a to dle Vašich požadavků a možností. Výběrem a optimálním nastavením jednotlivých programů, tj. kombinací hypoték a úverů, lze dosáhnout požadovaných cílů a to v rozumném časovém horizontu.

Zajištění příjmu a rodiny
Vhodnou kombinací a nastavením několika produktů a zajištovacích programů je možné Vaši rodinu a její členy připravit na neočekávané události – při dočasné či trvalé ztrátě Vašich příjmů (např. ztráta zaměstnání, nemoc, úraz, smrt, atd.), které mohou být příčinou výrazného oddálení realizace Vašich snů a potřeb, případně mohou ohrozit Váš životní standard nebo i vlastní existenci rodiny. Tyto zajištovací programy jsou samozřejmě koncipovány tak aby v maximální možné míře přispívaly ke kumulaci a zhodnocování Vašeho kapitálu.

Financování budoucnosti Vašich detí
Děti jsou radost a budoucnost nás všech. Některé z nich jsou však ješte ve věku, kdy se nedokáží postarat samy o sebe. Je tedy na Vás, abyste premýšleli o jejich budoucnosti a už teď začali plánovat, jak jim ulehčit start do života. Rádi Vám sestavíme finanční program, který jim usnadní zvládnout důležité životní kroky (studium, vlastní bydlení, zahájení podnikání, atd.).

Zabezpečení ve stáří
Je známo, že penzijní systém se jeví jako největší sociální problém Evropy do budoucna. Situace v České republice je v dlouhodobém výhledu jednou z nejhorších v Evropě. Obyvatelstvo stárne, populace klesá a již teď je v sociálním systému schodek kolem 40 miliard Kč. Protože stát nás v důchodu nezajistí, tak se na období následující po ukončení naší aktivní pracovní činnosti musíme připravit sami. Poradíme Vám jak.

Investice a zhodnocování
S využitím moderních instrumentů kapitálového trhu Vám nabízíme pestrou paletu investičních záměrů včetně zhodnocení kapitálu a dosažení zajímavých výnosů, které převyšují výnosy z běžných účtů a termínovaných vkladů. Na základě Vašich investičních cílů, délky období, na kterou hodláte investovat a Vašeho přístupu k investičnímu riziku Vám doporučíme investiční portfólio tak, aby co nejvíce vyhovovalo Vašim požadavkům.

Státní subvence a daňové úlevy
Snad každý, kdo pracuje ví, že státu odevzdává z výplaty každý měsíc něco přes 20% mzdy. Ve skutečnosti je to však mnohem víc.
V současné době právní ústava ČR umožňuje snížit daňové zatížení až o několik tisíc korun ročně. Zkraťte dobu, kdy peníze nepracují pro Vás a získejte od státu další finanční prostředky, které můžete zhodnocovat! Tyto "nově" získané prostředky Vám usnadní zajištění takových základních potřeb, jako je např. získání vlastního bydlení, zajištění vlastní rodiny, budoucnosti...

design ivosh filka © 2006 :: webmaster