Stejně jako u fyzických osob je nabídka společnosti OVB Allfinanz velice rozsáhlá a je schopna velice pružně reagovat na potřeby dané firmy v oblasti daňových úlev, nastavení ochranných a zajišťovacích programů pro zaměstnance a společnost samotnou, čerpání státních subvencí, apod.

Styl naší práce vychází z analýzy potřeb a možností daného ekonomického subjektu a následného nastavení portfólia služeb tak, aby vytyčených cílů bylo dosaženo s ideálním využitím daňových úlev, v požadovaném časovém horizontu a s minimalizací nákladů. Jedná se především v evropském měřítku o ověřený způsob optimalizace výdajů na zaměstnance a maximalizaci ochrany jak zaměstnanců, tak majitelů firmy a samozřejmě i společnosti samé a jejich zajištění pro případy nejrůznějších výkyvů trhu.

Nabídka konkrétních služeb
profesionální konzultace a realizace v oblastech:

- pojištění nemovitostí, majetku dopravních a výrobních prostředků, osob, atd.
- hypotečních, investičních a provozních úvěrů
- zhodnocování finančních prostředků, správa individuálních portfólií
- optimalizace daní
- odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
- individuálního a komplexního řešení situace Vašich zaměstnanců

design ivosh filka © 2006 :: webmaster